Verplicht reservefonds

In de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars die op 1 januari 2018 in werking is getreden is toegelicht dat VvE’s een verplicht reservefonds moeten hebben. In deze wet was een overgangsperiode van drie jaar ingesteld. Deze periode is op 31 december 2020 geëindigd.

Vanaf 1 januari 2021 is voor VvE’s sparen voor toekomstig onderhoud en onvoorziene uitgaven verplicht.

Continue reading “Verplicht reservefonds”

Renovatie VvE Rotterdam Zuid 2020-2021

Het grootschalig onderhoud aan VvE Flatgebouw Dorpsweg/Sternstraat/Eksterstraat/Buizerdstraat, die uit vier straten bestaat, is bijna klaar. De inhaalslag die het complex maakt is gerealiseerd met hulp van de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Svn en RVO. En de bijdrage van de bewoners zelf. Twee leden van het projectteam vertellen over de uitdagingen en de resultaten.

Continue reading “Renovatie VvE Rotterdam Zuid 2020-2021”