Dagelijks bereikbaar op: info@exact-beheer.nl en
Volg ons ook op

Klachten over Exact Beheer? Laat het ons weten.
Ondanks onze inspanningen, kan het helaas voorkomen dat u teleurgesteld bent in de kwaliteit van onze dienstverlening of de wijze waarop u door ons bent behandeld. Laat ons dit dan direct weten. Samen met u kunnen we tot een goede oplossing komen.

Klacht indienen
Als u officieel een klacht wilt indienen, kunt u dit op de volgende manieren doen:

Per post
Exact Beheer BV
t.a.v. de Directie
Jan Sirksstraat 7
3059 TJ Rotterdam

Per e-mail
info@exact-beheer.nl

Vermeld hierbij duidelijk uw naam, adres, naam van uw VvE en de aard van uw klacht.

Na ontvangst van de klacht ontvangt u zo snel mogelijk (maar hooguit binnen zeven dagen) een ontvangstbevestiging. Hierin staat wie de klacht in behandeling heeft genomen en de termijn waarop u van ons een antwoord op uw klacht zult ontvangen.