Dagelijks bereikbaar op: info@exact-beheer.nl en
Volg ons ook op

Het organiseren van de activering van een slapende Vereniging van Eigenaars kan worden uitbesteed aan Exact Beheer. Wij verzorgen dan de volgende werkzaamheden:

  •     Het organiseren van een activeringsvergadering;
  •     Het leiden van deze vergadering en zorgen voor benoeming van bijvoorbeeld een voorzitter, een bestuur en een kascommissie;
  •     Het adviseren van de VvE over de te nemen stappen;
  •     Uiteraard kan Exact Beheer indien gewenst ook het beheer uitvoeren van de VvE.
Wettelijke verplichting

Vanaf 1 mei 2008 is elke appartementseigenaar verplicht om samen met de andere eigenaren het gebouw te onderhouden en een onderhoudsfonds aan te leggen voor toekomstig (groot) onderhoud. Om te zorgen dat e.e.a. in goede banen wordt geleid is in de wet de oprichting van een Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht gesteld. Elke appartementseigenaar is van rechtswege automatisch lid van de VvE van het gebouw waar het appartement deel van uitmaakt.

Voor een slapende VvE is het dus noodzaak om “wakker” te worden. Dat kan één van de eigenaren doen door het bestuur te verzoeken de ledenvergadering bijeen te roepen. Daarnaast kan ook de gemeente slapende VvE’s aanschrijven om actief te worden. Het belang van de gemeente is namelijk om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de panden behouden blijft.

Is er nog geen bestuur aanwezig in de slapende VvE, dan kan iedere eigenaar het initiatief nemen om de andere eigenaren te vragen bijeen te komen in een activeringsvergadering. In die vergadering bespreken de eigenaren wie voorzitter wil worden, wie zitting wil nemen in het bestuur en wie de boekhouding wil verzorgen.

Daarnaast is het nodig om een begroting vast te stellen, een meerjarenonderhoudsplan, een reservefonds (en de bijdrage hieraan) en een (opstal) verzekering af te sluiten.

Moment van activering VvE

De gemeente kan besluiten VvE’s en eigenaren aan te schrijven, dat wil zeggen verplichten onderhoud uit te voeren. Op deze wijze wordt een slapende VvE vanzelf wakker geschud.
Een VvE kan ook besluiten zelf het initiatief te nemen om actief te worden. Het voordeel is dat er dan geen druk is vanuit de gemeente en men zelf kan besluiten om de zaken op de gewenste wijze in te richten.

Alleen een actieve VvE zorgt voor een structureel goed onderhouden en daardoor een waardevast pand.
Uiteraard kan Exact Beheer indien gewenst ook het beheer uitvoeren van de VvE. Dat e.e.a. in goede banen wordt geleid is vastgelegd in de wet “oprichting van een Vereniging van Eigenaars (VvE)”.

Bent u geïnteresseerd in het activeren van uw VvE? Neem dan contact met ons op of vraag een offerte aan. Klik hier