Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping in je huis en in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. Hiervoor wordt het Bouwbesluit aangepast en wordt het dus wettelijk verplicht om hieraan te voldoen. Ook als je in een huurhuis woont. 

Wanneer zijn rookmelders verplicht?

  • Per 1 juli 2022 worden rookmelders verplicht.
  • Dit geldt voor elke woonverdieping in ieder huis.
  • Zowel koop- als huurwoningen en zowel bestaande- als nieuwbouw moeten hieraan voldoen.
  • De verplichting geldt ook besloten ruimtes die dienen als vluchtroute.
Continue reading “Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022”

Verplicht reservefonds

In de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars die op 1 januari 2018 in werking is getreden is toegelicht dat VvE’s een verplicht reservefonds moeten hebben. In deze wet was een overgangsperiode van drie jaar ingesteld. Deze periode is op 31 december 2020 geëindigd.

Vanaf 1 januari 2021 is voor VvE’s sparen voor toekomstig onderhoud en onvoorziene uitgaven verplicht.

Continue reading “Verplicht reservefonds”

Renovatie VvE Rotterdam Zuid 2020-2021

Het grootschalig onderhoud aan VvE Flatgebouw Dorpsweg/Sternstraat/Eksterstraat/Buizerdstraat, die uit vier straten bestaat, is bijna klaar. De inhaalslag die het complex maakt is gerealiseerd met hulp van de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Svn en RVO. En de bijdrage van de bewoners zelf. Twee leden van het projectteam vertellen over de uitdagingen en de resultaten.

Continue reading “Renovatie VvE Rotterdam Zuid 2020-2021”